SKATEPARK


En skatepark er en møteplass hvor det er naturlige elementer å skate på, og de settes gjerne opp i skolegården eller det lokale nærmiljøet- og ved aktivitetsparker. Barn og ungdom i alle aldre, jenter som gutter trekkes mot denne aktiviteten, og er blitt et viktig område for møteplassen.

Plassen kan være fast, midlertidig eller sesongbetont fordi enhetene er bevegelige.


SKATEPARKER. av Street UnitsSKATEPARK AGAPITO


TP1 Actio

Copyright © 2020. All Rights Reserved