BALANSE


Balansetrening er viktig for alle grupper i befolkningen uansett ferdighetsnivå.

Passer for både eldre og barn som vil styrke balansen og for å forebygge skader og fall generelt.


TP1 Actio skal være en arena på tvers av generasjoner med gode og solide nærmiljø anlegg.

SLAKKLINE


BALANSE KULE

.

TP1 Actio

Copyright © 2020. All Rights Reserved