Blogg

Barn i bevegelse

12. oktober 2021

Spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn. Fysisk aktivitet er derfor viktig for læring.

Forskning viser at det er sammenheng mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. Det meste av denne forskningen dreier seg om betydningen av fysisk aktivitet for godt voksne. Men de siste årene har det kommet et økende antall studier som undersøker denne sammenhengen også for barn. Vi har sett nærmere på studier utført av et  Amerikansk forskerteam.

Les mer

Vi støtter Generasjon Peps visjon

24. september 2021

Vi støtter Generasjon Peps visjon om at alle barn og unge skal ha muligheten og viljen til å leve et aktivt og sunt liv. I dag er det bare tre av ti unge som oppnår anbefalt mengde fysisk aktivitet, 60 minutter om dagen, og knapt halvparten av alle barna spiser grønnsaker hver dag. Vi ønsker å være med på å endre dette! Vi bidrar med å legge tilrette for mer egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vi designer, produserer og leverer trenings- og aktivitetsparker i alle størrelser, tilpasset flest mulig brukere. Sammen skaper vi en folkelig bevegelse for barn og unges helse.

Les mer